M. Mikeš: Den jazyků

03.10.2013 09:01

Včera nám paní učitelka na angličtinu připravila velice zajímavý program, který se soustředil na Harryho Pottera; ukazovala nám knihy, upozornila nás na překlad z angličtiny do češtiny, dále nám ukázala na interaktivní tabuli anglické stránky, které se zabývají Harrym Pottrem, čas zbyl i na kvízy. Hry "Jak kouzlit" nebo "Jak namíchat určitý typ lektvaru" byly příjemnou tečkou.

Musím říci, že paní učitelka se velmi snažila nás zabavit angličtinou a knihami. Měla to pěkně rozvržené, řekl bych, že se jí to hodně povedlo a příště bych tam šel klidně znovu.