Den jazyků

02.10.2014 09:30

Den jazyků se v Evropě slaví od roku 2001,26 září. Rada Evropy dělá v celé Evropě maximum pro to, aby se 800 milionů Evropanů, kteří žijí v jejích 47 členských státech, více učilo cizí jazyky v jakémkoli věku, a to jak ve škole, tak i mimo ni.

ZDROJ: https://edl.ecml.at/

Na1.ZŠ Rakovník Den jazyků proběhl 24.zaří ve středu. Každý žák na druhém stupni se během týdne spolu s ostatními žáky zapsal do skupinky, kterou si mohl libovolně sám vybrat, s nimi tam byl i učitel. Každý učitel měl svou skupinku a každá  skupinka dělala něco jiného s tím, že to, co dělají, má něco příbuzného s jinými zeměmi, třeba paní učitelka Borská měla s dětmi zpívaní v jiném jazyce, pan učitel Borský s dětmi koukal na film s původními titulky. (Adéla Bolechová, 8. ročník)