D. Palivcová: Zkuste si, jak vám jdou jazyky...

22.01.2015 09:07

Česky                                                                                         Italsky           

Ahoj                                                                                                 Ciao   

Dobrý den                                                                                         Buona giornata

Na shledanou                                                                                    Arrivederci

Dobrou noc                                                                                       Buonanotte

Pán                                                                                                   Signore

Paní                                                                                                  Signorina

Dítě                                                                                                   Bambino

Pardon                                                                                               Scusate

Prosím                                                                                               Per favore

Děkuji                                                                                                Grazie

Voda                                                                                                  Acuqua

Chléb                                                                                                 Pane

Maso                                                                                                 Carne

Červená                                                                                            Rosso

Zelená                                                                                               Verde

Modrá                                                                                               Blu